Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przez instytucje finansowe


22 września 2016

Krzysztof Araszewicz

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przez instytucje finansowe

Ryzyko od zawsze towarzyszy działalności w sektorze usług finansowych. Współczesne złożone środowisko transakcji globalnych oraz szeroki zakres obowiązków formalno-prawnych czynią zarzadzanie ryzykiem ogromnym wyzwaniem. Nigdy wcześniej od branży finansowej nie oczekiwano tak pogłębionego zrozumienia całkowitego poziomu ponoszonego ryzyka. Duża zmienność rynków i oczekiwana przez akcjonariuszy większa przejrzystość powodują, że potrzeba identyfikacji i pomiaru ryzyka oraz zarządzania ryzykiem jest coraz silniejsza.

Jednym z ważnych elementów strategii zarządzania ryzykiem jest wyciąganie wniosków z cudzych doświadczeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji finansowych IBM udostępnia Algo FIRST narzędzie analityczne stworzone specjalnie po to, by ułatwić im proces identyfikacji i zrozumienia ryzyka operacyjnego oraz odpowiedniego nim zarządzania.

Bazę danych Algo FIRST stworzono tak, aby wspierała pracę osób zajmujących się zarzadzaniem ryzykiem   zakresie analizy przypadków strat poprzez udostępnianie im opisów rzeczywistych zdarzeń wraz z informacjami o głównych przyczynach tych zdarzeń, czynnikach im sprzyjających oraz działaniach, które podjęto w odpowiedzi na nie.

Baza danych Algo FIRST cieszy się uznaniem analityków i praktyków biznesu, jako niezwykle bogate i wartościowe źródło informacji. Baza zawiera dane na temat ponad 12.000 rzeczywistych zdarzeń związanych z zewnętrznym ryzykiem poniesienia straty i wciąż jest rozbudowywana.

W ostatnich aktualizacjach dodano hierarchię reguł i przepisów, która pomaga zrozumieć konsekwencje naruszania przepisów regulujących branżę finansową, a także informacje skalujące dotyczące sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Niedawne zdarzenia związane z ryzykiem straty w sektorze usług finansowych należą̨ do takich kategorii jak: nieuprawnione wykorzystanie informacji wewnętrznych (insider trading), oszustwa, katastrofy naturalne, naruszanie przepisów prawa, ryzyko płynności, ryzyko bankowe i transakcyjne oraz ryzyko biznesowe.

Diagramy, wykresy, funkcja wyszukiwania dowolnego tekstu, pogłębione analizy przypadków i materiały przydatne w procesie samooceny stanu własnej firmy sprawiają, że baza Algo FIRST jest niezastąpionym dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Baza danych IBM Algo FIRST jest udostępniana w formie subskrypcji danych. Ponieważ jest to rozwiązanie działające w chmurze, nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania.

Więcej informacji w języku polskim znajdą Państwo tutaj

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM