Smog nie taki straszny


02 lutego

Marek Okularczyk

Smog nie taki straszny

W ostatnich tygodniach nasiliła się dyskusja ekspertów na temat zanieczyszczenia powietrza w miastach. Pod lupę brane są dane dotyczące źródeł smogu – niektórzy wskazują, że głównym winowajcą jest ruch samochodów, inni winią dymiące piece starej generacji. Prawda zaś jest taka, że na funkcjonowanie miasta składają się miliony informacji: o natężeniu ruchu, zużyciu energii, danych pogodowych. Zbieranie tych danych jest stosunkowo proste – dziś mamy systemy czujników – jednak to ich przetworzenie i wyciągnięcie z nich wniosków w szerszym kontekście stanowi o tym, czy są one przydatne do bieżącego zarządzania miejskim organizmem.

Dziś często jest tak, że cenne dane trafiają do systemów, które nie są ze sobą powiązane. Idea „miasta świadomego”, które w pełni korzysta z danych analitycznych, polega na tym, by zbieranie danych, ich analizę i wykorzystanie zorganizować w taki sposób, by poprawić życie mieszkańców, działać oszczędniej i skuteczniej zarządzać rozwojem. Sercem „inteligentnego miasta” jest więc zawsze system gromadzenia i przetwarzania informacji.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak walczyć ze smogiem, warto rozejrzeć się po polskich uczelniach. Rozwiązanie zaproponowane przez zespół naukowców kierowany przez profesora Cezarego Orłowskiego z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Innovation Planet System - łączy elementy pomiaru, prognozowania i komunikowania pyłu PM10 i hałasu. System umożliwia monitorowanie poziomu pyłu PM10 i hałasu oraz ich prognozowanie w 24 godzinnych cyklach, jak też informowanie władz miejskich w przypadku przekraczania poziomów. System gromadzi dane pomiarowe w hurtowni danych w czasie rzeczywistym, a następnie przetwarza je za pomocą inteligentnych mechanizmów analitycznych. Funkcjonalność systemu można rozszerzyć o możliwości pomiaru innych parametrów np. PM 2,5 - zależy to jedynie od podłączenia odpowiednich czujników pomiarowych. Jednocześnie system umożliwia korelację informacji pozyskanych z czujników środowiskowych z danymi uzyskiwanymi z innych systemów dziedzinowych m.in. nt. ruchu samochodowego, prognoz pogody, monitoringu miejskiego czy innych, dzięki którym można analizować nie tylko stan anomalii, ale również analizować ich przyczyny. Dzięki takiej funkcjonalności można skuteczniej dobierać środki zaradcze.

Uzupełnieniem platformy pozyskiwania i obróbki danych jest połączony z nimi system powiadomień, służący do dystrybucji informacji wieloma kanałami: np. SMS, wiadomość głosowa, email, WWW, media elektroniczne i społecznościowe, znaki zmiennej treści, czy cyfrowe bilboardy. Dzięki takiej integracji, platforma może automatycznie informować upoważnionych pracowników, służby, zarząd miasta, media lub okolicznych mieszkańców.

System nie tylko analizuje dane, ale również w przyjazny sposób je wizualizuje, pozwalając na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji do wyciągania wniosków i sieci neuronowe do przewidywania możliwych scenariuszy. Chętnych do zapoznania się ze szczegółami technicznymi rozwiązania, zachęcam do zapoznania się z dokumentem o systemie.

Innovation Planet System Inteligentne zarządzanie miastami

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM