Open By Design


09 marca

Andrzej Osmak

Open By Design

Każdy, kto choć trochę interesuje się ideą otwartego oprogramowania (ang. Open Source) oraz definicją otwartych standardów, z pewnością jest na bieżąco z listą najbardziej popularnych organizacji i inicjatyw rozwijanych w ich ramach. Zapytany o te mające największy wpływ na rozwój technologii bez problemu wymieni Apache Software Foundation, Linux Foundation, W3C lub DMTF. A co z tym wszystkim wspólnego ma firma IBM? Okazuje się że wiele, bo jako firma technologiczna wspieramy otwarte inicjatywy od mniej więcej końca lat 90-tych, często zasiadając we władzach tych organizacji i mając realny wpływ na kierunki rozwoju i obszary zainteresowań. Oczywiście nie robimy tego bez bardzo konkretnego powodu i właśnie o tym chciałbym napisać nieco szerzej.

Podstawa to mieć wybór

Klienci, poszukując na rynku rozwiązań IT wspierająych ich biznes zawsze mają wybór. Jedną z opcji są rozwiązania tworzone, rozwijane i dostarczane przez jednego, konkretnego dostawcę. W tym przypadku, produkt najczęściej zaspokaja w pełni potrzeby funkcjonalne, jest dobrze zaprojektowany i generalnie dobrze spełnia swoją rolę. Jest tylko jedno „ale”. Jest nim kwestia wprowadzania zmian na późniejszym etapie. Klienci obawiający się tego, biorą zatem pod uwagę alternatywy. Jedną z nich jest pójście w kierunku rozwiązań Open Source. Na pierwszy rzut oka takie podejście wydaje się być idealne. Mając dostęp do kodu źródłowego mają również pełną kontrolę, niezależnie od upływu czasu. Inwestując zasoby, są w stanie samodzielnie zainstalować, skonfigurować, dopasować do potrzeb, zmodyfikować oprogramowanie... możliwości jest bardzo wiele. Niestety w tym przypadku również jest jedno „ale”. Bardzo często okazuje się, że ilość czasu i zasobów koniecznych do produkcyjnego wdrożenia rozwiązania Open Source jest całkiem spora i „trochę czasu i zasobów” zmienia się szybko w „never ending story....”, bo brakuje dobrej dokumentacji, część funkcjonalności nie była dobrze przetestowana, nie do końca wiadomo, kto utrzymuje i rozwija produkt, etc... Czy jest zatem jeszcze jakaś alternatywa? Jak najbardziej tak, i jest to podejście, które promujemy, wprowadzając na rynek nowe rozwiązania. Nasz pomysł w dużym skrócie polega na umieszczeniu otwartej technologii w centrum produktu, a następnie rozbudowaniu jej o funkcjonalności niezbędne dla przedsiębiorstw. Najlepszym przykładem jest tutaj IBM Cloud, oparty o takie technologie otwarte jak OpenStack czy Cloud Foundry. Równolegle współpracujemy ze środowiskiem developerów i pasjonatów skupionych wokół tej technologii dbając o jej rozwój i utrzymanie.

Jak być „Open By Design”?

Warto tutaj wspomnieć, że nie wszystkie inicjatywy Open Source działają w jednakowy sposób. Z naszego punktu widzenia inicjatywa musi spełnić kilka warunków, żeby uznać ją za w pełni otwartą. Po pierwsze rozwiązanie musi posiadać otwarty model licencjonowania, aby każdy zaangażowany w inicjatywę mógł swobodnie budować oparte o nią własne rozwiązania. Po drugie, musi istnieć jasno zdefiniowany, otwarty proces zarządzania inicjatywą (przyjmowanie nowych członków, rozwój kodu oprogramowania, wybory liderów, etc.), bo to bardzo ułatwia i stabilizuje jej rozwój. Po trzecie wokół inicjatywy musi istnieć szerokie grono zainteresowanych nią dostawców, bo... pisałem już o tym wyżej. Przykłady? Cóż, jest ich wiele. W roku 1999 byliśmy jednym z założycieli inicjatywy Apache Software Foundation, która dzisiaj skupia ponad 400 różnych projektów. W roku 2000, przy naszym współudziale powołano do życia Linux Foundation – inicjatywę, która dzisiaj skupia ponad 50 projektów, w tym jeden z najszybciej obecnie rozwijających się projektów z obszaru Blockchain o nazwie „Hyperledger Project”. Kolejny przykład to OpenStack powołany do życia w roku 2011 i przekształcony w OpenStack Foundation przy naszym współudziale w roku 2012. Więcej przykładów i informacji o naszym zaangażowaniu w technologie otwarte można znaleźć na stronie.

IBM, jako firma technologiczna, wspiera otwarte technologie od lat. Widzimy w tym bardzo konkretny cel - rozwój otwartych technologii, koordynacja działań środowisk developerów, pasjonatów i użytkowników oraz wdrażanie innowacji właśnie po to, żeby nasi klienci w pełni skorzystali z potencjału otwartych rozwiązań.

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM