„Disrupt or be disrupted” – czyli bankowe laboratoria innowacji


21 lipca 2016

Emilia Chacińska

„Disrupt or be disrupted” – czyli bankowe laboratoria innowacji

Innowacje jak blockchain, Internet rzeczy, API itd. coraz częściej i mocniej wkraczają do świata bankowości. Banki zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą pozostać bierne w obliczu wszechobecnej rewolucji cyfrowej i nowych technologii, w których przodownikami są masowo powstające start-up’y. W dobie coraz szybszych zmian i nowej konkurencji wydaje się, że każdy z nich opracowuje własną receptę, aby nie pozostać w tyle.

Według badania Efma z listopada 2015 roku, inwestycje banków w innowacyjne rozwiązania wzrosły aż o 85% w 2015 roku, w porównaniu do roku poprzedniego i aż 68% badanych banków wierzy, że stają się coraz bardziej innowacyjne. Najnowsze badania KPMG i CB Insights mówią o całkowitej wartości inwestycji w firmy z sektora fintech w 2015 roku w wysokości 19 mld USD.

Banki biorą pod uwagę różne kierunki działania, jako odpowiedź na postępującą digitalizację m.in. nawiązanie współpracy z fintechami i partnerstwa ze start-up’ami. Świetnym przykładem jest BBVA, który poczynił duże inwestycje na rzecz Atom Banku (challenger bank z UK), przejął także Simple Bank w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio podjął strategiczną współpracę z Red Hat w celu przyspieszenia technologicznej transformacji grupy.

Poszukiwanie partnerów na zewnątrz organizacji, którzy mogą stać się katalizatorami przyszłych zmian, stało się popularną strategią wśród instytucji finansowych. Kolejną możliwą strategią, jest powołanie grupy ludzi, którzy będą zajmowali się rozwojem i wyszukiwaniem innowacji w sektorze bankowym. Jest to metoda na zwalczenie konfliktu między pilnowaniem biznesu i modelu, który już przynosi przychody i zyski, a myśleniem o niepewnej przyszłości. W ten sposób powstają oddzielne departamenty, jednostki działające w ramach struktur bankowych lub poza nimi tzw.: Innovation Lab. Laboratoria innowacji mają swoje uzasadnienie w nazewnictwie, gdyż ideą tych działów jest eksperymentowanie, poddawanie nowych rozwiązań testom przeprowadzanym przez użytkowników końcowych, dążąc do uzyskania najlepszych rezultatów.

Ze względu na podejmowane eksperymenty i ich naturę, istotny jest podwyższony poziom przygotowania na ewentualne niepowodzenie i odznaczanie się wysokim stopniem akceptacji w przypadku porażki. Tylko dzięki podjętym i sprawdzonym przez docelowego użytkownika próbkom, efekt końcowy może być wielokrotnie poprawiany, by zapewnił ostatecznie najlepszy user experience.

Bezsprzecznie, Innovation Lab’y stają się coraz bardziej popularne na świecie wśród instytucji bankowych, wskazują na to liczne przykłady ze świata. W kwietniu bieżącego roku Deutsche Bank otworzył Innovation Lab w Dolinie Krzemowej, by pogłębiać relacje ze start-up’ami. Natomiast rok wcześniej identyczne jednostki zostały założone w Londynie i Berlinie. Do 2020 roku Deutsche planuje przeznaczyć na te inicjatywy kwotę rzędu 1 mld EUR, jest to część cyfrowej strategii, którą prowadzi bank.

Metody działania w ramach laboratoriów innowacji mogą być naprawdę różne. Jako przykład może posłużyć Commonwealth Bank of Australia, organizujący przestrzenie inkubacji, które zachęcają do twórczego i kreatywnego myślenia. Przestrzenie zaprojektowane na kształt Google Campusów pozwalają klientom testować na żywo powstające aplikacje, a podczas zwiedzania wykorzystywać tablety, które służą za indywidualnego przewodnika.

Przykładem jednostki powołanej na rodzimym rynku w celu zajmowania się innowacjami jest Innovation Lab Alior Banku. Departament raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu, dysponuje wydzielonym budżetem i krzewi kulturę innowacyjności w Banku. Ta specjalna jednostka Banku składa się z 4 zespołów, które działają w duchu wyszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno pod kątem klienta wewnętrznego, jak i zewnętrznego. I tak kolejno: Zespół R&D stale śledzi najnowsze trendy na rynku usług finansowych i nowych technologii; Zespół ds. Współpracy z partnerami zewnętrznymi podejmuje partnerstwa zarówno z dużymi graczami technologicznymi np. IBM, czy Apple, jak również poszukuje potencjału wśród start-up’ów; Zespół Design Thinking tworzy założenia dla nowych rozwiązań; Zespół Wdrożeń zamienia plany w działające prototypy.

Połączenie wyżej wymienionych składowych zapewnia dużą otwartość na podejmowane inicjatywy, także w ramach współpracy międzynarodowej z firmami spoza sektora bankowego.

Obserwując rynek i zachodzące przemiany w modelach biznesowych, iLab dostrzega jak wiele może osiągnąć dzięki partnerstwom. Kładzie intensywny nacisk na rozwój współpracy z firmami, które mogą otworzyć szerokie możliwości działania również w obszarach pozabankowych. Najnowszą inicjatywą jest podpisana w maju umowa o współpracy z Uberem – najszybciej rozwijającą się firmą technologiczną. Alians przyniósł obopólne korzyści, a wśród nich: wykorzystanie usługi Uber dla Firm do podróży służbowych pracowników Alior Banku, finansowanie samochodów dla kierowców, oraz specjalne zniżki na przejazdy Uberem dla klientów Alior Banku.

Departament podejmuje także współpracę z akceleratorami, np. będąc partnerem piątej edycji programu dla start-up’ów – WARP, organizowanego przez krakowski hub:raum. Program ten był skierowany do start-up’ów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a jego celem była pomoc w rozwoju biznesów młodych start-up’ów na arenie międzynarodowej. Członkowie Innovation Lab prowadzili między innymi sesje mentoringowe, przedstawiając jak wygląda kultura innowacyjności w Alior Banku oraz jak przekłada się na wdrażanie unikatowych rozwiązań, a także zachęcali do wykorzystania metodologii Design Thinking, która pozwala tworzyć przewagę konkurencyjną.

Podsumowując inicjatywy podejmowane w kraju i za granicą, można stwierdzić, że zastosowań dla organizacji pracy Innovation Lab’ów jest wiele. Trudno wybrać najlepsze i najskuteczniejsze zastosowanie, ponieważ wszystkie z zaproponowanych metod niosą ze sobą wartość dodaną dla klientów i całej organizacji. W czasach, w których innowacje są nieodzownym elementem rozwoju, specjalnie wydzielona ku temu przestrzeń może znacznie wesprzeć ich powstawanie i proces wdrożenia.

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM