Cloud Advisor


16 listopada 2016

Grażyna Dadej

Cloud Advisor

Z prognoz IDC wynika, że do końca 2017 roku zmiany związane z cyfrową transformacją znajdą się w centrum strategii biznesowej dwóch z trzech światowych firm. Oczekiwany jest też wzrost skali wykorzystania modelu cloud computing, technologii Big Data, mediów społecznościowych oraz rozwiązań mobilnych. (źródło: http://bit.ly/2fTF8qF ). Wygląda więc, że cyfrowa transformacja to nieunikniony trend, który diametralnie zmieni funkcjonowanie wielu firm. IBM również nie pozostaje na niego obojętny. Zmianom ulegają procesy, kultura pracy oraz oferta produktowa i usługowa. Niektóre kompetencje przestają być potrzebne, inne zaś ewaluują prowadząc do powstania nowych ról, takich jak IBM Cloud Advisor, które stają się szczególnie istotne właśnie w kontekscie rozwoju i cyfrowej transformacji.

Usługa świadczona przez IBM Cloud Advisora oparta jest na analizie organizacji, jej mocnych i słabych stron, sytuacji biznesowej oraz szans i zagrożeń. Wszystko po to by znaleźć miejsca, w których rozwiązania chmurowe (rozumiane jako Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service lub Software-as-a-Service) przyniosą największe i najszybsze korzyści biznesowe. Elementem jego pracy może być nakreślenie niezbędnych kierunków zmian w architekturze i usługach IT uwzględniających wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań (aplikacje mobilne, usługi poznawcze) oraz modelu cloud computing.

Zastosowane podejście będzie zależało od wielu czynników takich jak: obecna wiedza i doświadczenia klienta, preferowany model pracy, czy też deklarowany poziom zaangażowania. Każdy klient jest inny i każdy dąży do osiągnięcia swoich własnych, unikalnych celów. Rolą IBM Cloud Advisora jest pomoc w zbudowaniu przejrzystego planu ich realizacji, pomimo skomplikowanego charakteru dzisiejszych rozwiązań IT. Aby móc spełnić oczekiwania klientów, nie wystarczy już dzisiaj doświadczenie, wynikające z projektów realizowanych w przeszłości. Obecnie świat technologii, w tym technologii chmurowych, zmienia się w tak szybkim tempie, że pojedynczym osobom ciężko jest nadążyć za wszystkimi nowościami i technologicznymi trendami. IBM Cloud Advisor działa w ramach dedykowanej społeczności specjalistów, którzy wymieniają się doświadczeniami oraz wspierają w realizowanych działaniach. Współpraca z IBM Cloud Advisorem umożliwia więc dostęp do wiedzy wielu ekspertów i bogatego doświadczenia w pracy przy innowacyjnych rozwiązaniach IT realizowanych przez IBM na całym świecie.

Spotkanie z IBM Cloud Advisorem na ogół nie jest rozmową o konkretnej technologii. Jest to dyskusja o potrzebach, wyzwaniach bądź pomysłach, które będą początkiem do przygotowania koncepcji oraz planu działania potrzebnego do jej realizacji.

Czy jesteś gotowy na spotkanie z IBM Cloud Advisorem? Odwiedź stronę http://www-05.ibm.com/innovation/pl/hybrid-cloud i umów się na spotkanie.

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM