Blockchain buduje zaufanie


05 października 2016

Maciej Jędrzejczyk

Potwierdzanie tożsamości klientów dzięki technologii Blockchain

Procedura KYC oparta na IBM Blockchain jako narzędzie do polepszenia satysfakcji klienta na przykładzie pilotażowego wdrożenia dla Banku Crédit Mutuel Arkéa.

Niedawno świat obiegła wiadomość o ukończeniu przez IBM i francuski Bank Crédit Mutuel Arkéa (CMA) projektu opartego na technologii IBM Blockchain, przy użyciu platformy Bluemix. CMA to kooperatywa bankowa, złożona z ponad 20 subsydariuszy usadowionych w regionach południowo-zachodniej Francji. Ponad 468 oddziałów CMA obsługuje prawie 3,6 miliona klientów detalicznych oraz przedsiębiorstwa.

Za cel obrano proces weryfikacji tożsamości klienta Banku, tzw. procedury Know Your Client (KYC). Jest to pierwszy projekt blockchain’owy we Francji o tak szerokiej skali i wpływie na istniejące struktury operacyjne Banku. Wdrożone rozwiązanie otwiera nowe możliwości dla unifikacji istniejącej bazy informacji o kliencie, a tym samym polepszenia jakości oferowanych usług. Jednocześnie wdrożenie technologii Blockchain staje się szansą na stworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych, w których Bank przeobraża się w usługodawcę dla innych podmiotów, także spoza sektora finansowego.

Wyspy i silosy

Jak dotąd informacje o Kliencie i jego historii istniały w odizolowanych od siebie systemach bankowych. Każdy obszar działalności Banku posiadał własne rejestry, systemy i bazy danych klientów wraz z informacjami dodatkowymi na ich temat. To oznaczało, że departamenty odpowiedzialne np. za udzielanie informacji o kredycie hipotecznym nie posiadały tych samych informacji o Kliencie, co departamenty zajmujące się udzielaniem ubezpieczeń na życie lub wydawaniem kart kredytowych. W dodatku każdy z silosów organizacyjnych, podchodził do relacji z klientem nie biorąc pod uwagę szerszego instytucjonalnego kontekstu, co w praktyce oznaczało brak „jednego okienka” dla załatwienia wielu spraw, w jednym miejscu, w ramach jednej procedury. Konsekwencją tego była sytuacja, gdy pod pozornie jednolitym szyldem Banku skrywały się duplikujące się i zajmujące czas procesy administracyjne, mające negatywny wpływ na postrzeganie jakości usług Banku przez Klienta.

Blockchain jako spoiwo

Nowością w przypadku tego projektu jest wykorzystanie Blockchaina do rozwiązania problemu wielości źródeł informacji znajdujących się w różnych systemach źródłowych. W tym przypadku użycie tej technologii pozwoliło na połączenie istniejących już danych o Kliencie w jedną, zunifikowaną historię, i tym samym redukcję duplikatów zapytań w ramach procedury KYC. Takie podejście pozwala na standaryzację pod kątem wewnętrznych procesów Banku i redukcję czasu potrzebnego na wykonanie analizy, na podstawie której można szybciej i sprawniej zaoferować usługę klientom końcowym.

Ma to ogromne znaczenie dla Banku, pod którego szyldem znajduje się federacja kilku mniejszych organizacji oraz ponad 20 subsydariuszy rozrzuconych po terytorium całego kraju. Blockchain może stanowić ogromną szansę na skrócenie czasu na realizację usługi dla prywatnych i korporacyjnych klientów Banku. Natomiast 9,000 pracowników Banku pozwala na efektywniejsze zaoferowanie szerokiego wachlarza usług finansowych oraz ubezpieczeniowych z wykorzystaniem wspólnego rejestru danych.

Czemu IBM Blockchain?

Nie jest przypadkiem, że Bank podjął się współpracy z firmą IBM, która jest czynnie zaangażowana w rozwijanie technologii Blockchain opartej na otwartym źródle (ang. open source) w ramach projektu Hyperledger. Unikalną cechą tego projektu jest możliwość zastosowania go w sytuacjach, gdzie ze względu na regulacje prawne lub standardy bezpieczeństwa w zakresie prywatności nie można by skorzystać z rozwiązań opartych na publicznym łańcuchu (m.in. Bitcoin, Ripple lub Ethereum).

Prywatny Blockchain czerpie najlepsze cechy z publicznych rozwiązań (brak tzw. Zaufanej Trzeciej Strony zrealizowany dzięki mechanizmowi zdecentralizowanego konsensusu opartego na kryptografii, niezaprzeczalność i audytowalność zmian etc.). Hyperledger jednocześnie oferuje takie możliwości, jak prywatność, która jest ważnym aspektem w sektorze bankowym, poddanym restrykcyjnym regulacjom w tym zakresie. Dodatkowo pozwala na zastosowanie bardziej ergonomicznego mechanizmu konsensusu, uproszczenie procesów kryptograficznych zarządzających zmianą w rejestrze oraz kontrolowanie stopnia dostępu do informacji dla uczestników rozwiązania.

Blockchain i API out-of-the-box

Warto również wspomnieć o integracji Hyperledger z platformą IBM Bluemix, która oferuje nie tylko gotowy silnik i narzędzia developerskie, ale również możliwość elastycznego rozszerzania funkcjonalności platformy na zasadzie -as-a-Service. W praktyce pozwoliła ona na skorzystanie z technologii Blockchain niejako od ręki, bez potrzeby dokonywania zmian w wewnętrznej infrastrukturze IT Banku.

Skorzystanie z platformy Bluemix miało dodatkowe znaczenie w przypadku tego projektu, ponieważ pozwoliło na skoncentrowanie się na dostosowaniu gotowej infrastruktury Blockchaina do założeń projektowych.

Czas zaoszczędzony dzięki użyciu gotowych usług i wtyczek API mógł zostać efektywnie wykorzystany do przetłumaczenia logiki biznesowej KYC na kod uruchamiany w Blockchainie potrzebny do dostarczenia tego konkretnego rozwiązania funkcjonalnego (Chaincode, czyli Inteligentny Kontrakt dla platformy Hyperledger napisany w języku GO).

Perspektywa na przyszłość – Bank jako innowator i dostawca usług dzięki blockchainowi

Przed CMA otwierają się możliwości użycia zrealizowanego rozwiązania KYC dla nowych usług biznesowych dostępnych nie tylko dla Grupy Arkéa, ale też dla istniejących lub potencjalnych partnerów Banku. Jako jeden z przykładów przedstawianych przez przedstawicieli Banku, podana została możliwość wykorzystania niezaprzeczalnej historii Klienta do potwierdzania tożsamości instytucjom trzecim, takim jak np. sklepy.

Blockchain przedstawia tu wyższość nad tradycyjnymi, dystrybucyjnymi bazami danych, ponieważ jest jednolitym źródłem zaufania dla wszystkich stron biorących udział w sieci. Nienaruszalność i integralność danych bez potrzeby odniesienia się do Zaufanej Strony Trzeciej jest ewidentną zaletą w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba szybkiego on-boardingu nowego partnera biznesowego. Dołączenie kolejnego partnera biznesowego do sieci przestaje być złożonym procesem modyfikacji infrastruktury IT, a ogranicza się do udostępnienia interfejsu API do komunikacji z Blockchainem, lub do instalacji kolejnego węzła biorącego bezpośredni udział w procesie konsensusu.

Zainteresował Cię nasz blog i chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na nasz newsletter

Na Twój e-mail wyślemy ciekawe informacje związane z blogiem i IBM